نشانه هایی که خبر از کمبود ویتامین B12 می دهد

به گزارش بهداشت نیوز: B۱۲یاکوبال آمین یک ویتامین حساس و مهم است . این ویتامین موجب درمان یک نوع کم خونی خطرناک به نامپرنشیز** می شود...