روش های صحیح کار در سیستم های تبرید

کتاب عالی روش های صحیح کار در سیستم های تبرید بصورت تصویری با توضیحات کامل کاملا کاربردی مورد استفاده برای همه تکنسین ها و علاقه...