فرم ورود سفارشی بدون تائید ایمیل

مروز پلاگینی را به شما معرفی میکنم که میتوانید در آن بدون تائید ایمیل کاربر کاربرانرا مستقیم به سایت خود وارد نمائید و فرم ورود را طبق خواسته خود سفارشی کنید