نحوه خروج اتوماتیک کاربران غیر فعال در وردپرس

سایت چند نویسنده ای وردپرس با چالش های جدیدی همراه است....