طراحی

اجکتور 0

اجکتور

  یک اجکتور نوع ساده شده اى از یک پمپ خلاء یا کمپرسور خلاء مى باشد که در آن هیچگونه پیستون، شیر یا پروانه و...

برنامه طراحی کانال هوا 0

برنامه طراحی کانال هوا

سلام.  برنامه طراحی کانال هوا با قابلیت انتخاب جنس کانال، دمای هوا، رطوبت ارتفاع از سطح دریای شهر مورد طراحی ،کاتالوگ محصولات تهویه مطبوع و کتابخانه...