سنسوره در صنعت

دسته های مختلفی از ترموکوپل ها وجود دارد که از مهترین انواع ترموکوپل ها می توان به ترموکوپل نوع J , K ,T , E , … اشاره نمود.سنسورهای دمای ترموکوپلی بسیار دقیق بوده و دقت آن در حدود یک درجه سانتی گراد است.ترموکوپل ها محدوده دمایی خاص خود را دارند که این محدوده بیان کننده بازه دمایی است که ترموکوپل می تواند اندازه گیری دما را به نحو احسن