نحوه خروج اتوماتیک کاربران غیر فعال در وردپرس

سایت چند نویسنده ای وردپرس با چالش های جدیدی همراه است. برای یک مدیر سایت آگاه به مسائل امنیتی، کاربران غیرفعال بمنزله تهدیدی به حساب...