عايق کردن و ضد آب سازي تمامي سطوح با روش نانو

يگزين مناسب ايزوگام با صرفه اقتصادي بيشتر و دوام طولاني تراين محصول با تکنولوژي نانو توليد شده و بيش از بيست سال ماندگاري خواهد داشتويژگي هاي روش نانو در عايق کاري:استفاده آسان، غير آتش زا، غير سميعالي ترين چسبندگي در سطوح مورد نيازپوسته نشدن و ترک نخوردن.