ترجمه رسمی شماره ۵۶۴

ترجمه رسمی شماره ۵۶۴

-رسمی۹۶
ترجمه رسمی شماره ۵۶۴

ترجمه رسمی به کلیه زبان ها

** ترجمه رسمی در سریع ترین حالت ممکن به علت حضور دائم مترجم رسمی قوه قضاییه در دفتر ترجمه **

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک به کلیه زبان ها همراه با تاییدات دادگستری و امورخارجه و سفارت

– انگلیسی: نیم روزه بدون تاییدات (با مهر مترجم) و ۳ روزه با تاییدات دادگستری و امورخارجه

– ترجمه رسمی آلمانی، ایتالیایی، ترکی استانبولی، اسپانیولی عربی

– خدمات حرفه ای ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، بیمه، پزشکی، مالیاتی و بانکی، مهاجرتی و… توسط مترجم رسمی قوه قضاییه

– پذیرش غیرحضوری سفارشات جهت شهروندان و شهرستانها و تسریع در روند انجام ترجمه

– اخذ تاییدات کامل دادگستری و امورخارجه و سفارت

– اخذ نوبت از سفارتخانه ها

–  ترجمه عادی متون دانشجویی و شرکتی و…

** آماده عقد قرارداد با دفاتر و شرکت ها همراه با تخفیف **

اشتراک گزاری
اشتراک گزاری
0 Comments

No Comment.