• دسته‌بندی نشده
  • 0

نیم میلیون شغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: از ابتدای تاسیس مناطق آزاد حدود ۲۸۵ هزار و در مناطق ویژه اقتصادی نیز ۱۹۵ هزار شغل ایجاد کردیم که در مجموع نزدیک به نیم میلیون شغل را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود آمد.

اشتراک گزاری
0 Comments

No Comment.