قیمت غیرقابل باور آخرین آدامس فرگوسن! (عکس)

آخرین آدامسی که توسط سرالکس فرگوسن جویده شد، با قیمتی نجومی به فروش رفت.

لینک مطلب

مطالب مرتبط:  از خوزستان به اروپا بازیکن می فرستیم؛/ قطبی : شیرجه می زدم به عشق حجازی !
0 Comments

No Comment.