شادی کنعانی زادگان برای گل زنده روح (عکس)

در ابتدای نیمه اول دیدار ماشین و صنعت زنده روح گلزنی کرد و کنعانی زادگان شادی. 

لینک مطلب

مطالب مرتبط:  از خوزستان به اروپا بازیکن می فرستیم؛/ قطبی : شیرجه می زدم به عشق حجازی !
0 Comments

No Comment.