روش محاسبه هزینه برق مصرفی

روش محاسبه هزینه برق مصرفی

روش محاسبه هزینه برق مصرفی

در این مثال یک گرم کن دو کیلوات در نظر گرفته شده که برای مدت ۳ ساعت روشن بوده است.

همچنین مقدار هر کیلوات برق مصرفی ۰٫۱ است

مقدار مصرف گرم کن ۲ کیلو وات در ساعت روشن بودن که ۳ ساعت است میشود.   ۲*۳=۶

عدد بدست آمده را در هزینه هر کیلوات میکنیم و هزینه مصرفی بدست میاید.

اشتراک گزاری
مطالب مرتبط:  مدار ستاره مثلث اتوماتیک با plc

مطالب مرتبط

0 Comments

No Comment.