روش محاسبه مصرف لوازم الکتریکی

Screenshot_2019-01-17-17-00-37.png

روش محاسبه مصرف لوازم الکتریکی
روش محاسبه مصرف الکتریکی

روش محاسبه مصرف لوازم الکتریکی تک فاز

در این مثال روش مصرف ئر یک لاکپ  ۶۰ وات  برای روشن بودن در مدت ۱۰ ساعت  در نظر گرفته شده است

ابتدا ۶۰ وات را تقسیم بر ۱۰۰۰ نمده ایم تا مقدار مصرف به کیلو وات بذست آید(هر یک کیلو وات ۱۰۰۰ وات است)

عدد بدست آمده را در سات مصرف ضرب میکنیم تا مقدار مصرف لامپ بر جسب کیلوات بر ساعت بدست آید.

اشتراک گزاری
مطالب مرتبط:  نرم افزار تصاویر والپیر موبایل

مطالب مرتبط

0 Comments

No Comment.