روسف:/ سرخیو راموس به درد کشتی کج می خورد!

روسف، یکی از شخصیت های مشهور دنیای کشتی کج، سرخیو راموس را مناسب فعالیت در این رشته می داند.

اشتراک گزاری
مطالب مرتبط:  بازخوانی خاطره تلخ آسیا ۲۰۱۹ با حاج صفی/ آن اعتراض فینال و قهرمانی آسیا را از ما گرفت!
0 Comments

No Comment.