روسف:/ سرخیو راموس به درد کشتی کج می خورد!

روسف، یکی از شخصیت های مشهور دنیای کشتی کج، سرخیو راموس را مناسب فعالیت در این رشته می داند.

لینک مطلب

مطالب مرتبط:  شادی کنعانی زادگان برای گل زنده روح (عکس)
0 Comments

No Comment.