حسرت استقلال از موقعیت های منشا و باقری 

استقلال در نیمه دوم دو موقعیت عالی از دست داد، دو موقعیتی که زمینه ساز شکست این تیم شد.

لینک مطلب

مطالب مرتبط:  روزنامه شهروند : چهارشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۸
0 Comments

No Comment.