جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی یک

نقشه خوانی مهندسی یک

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی یک

استاد محمد علی تاجیکی

پاییز ۹۸

فرمت پاورپونت در حال جار فشرده شده

 دانلود

اشتراک گزاری
مطالب مرتبط:  نیلینگ و انکراژ- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

مطالب مرتبط

0 Comments

No Comment.