جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی یک بروز شده

نقشه خوانی مهندسی یک

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی یک بروز شده  و جزوه دوم

استاد محمد علی تاجیکی

پاییز ۹۸

فرمت zip

 دانلود جزوه بروز شده اول

 دانلود جزوه دوم

اشتراک گزاری
مطالب مرتبط:  جزوه پایپینگ

مطالب مرتبط

0 Comments

No Comment.