انصراف پاکستان همه چیز را عوض کرد؛/ راز و رمزهای صعود اسرار آمیز ایران

ای اف سی باتوجه به انصراف پاکستان، جدول تیم های دوم را سه تیمی کرد تا همه در وضعیتی برابر قرار بگیرند.

اشتراک گزاری
مطالب مرتبط:  دو تعویض شفر به امید خلق معجزه در دوحه
0 Comments

No Comment.