استاندارد و طبقه بندی کنتاکتورها

استاندارد و طبقه بندی کنتاکتورها

استاندارد و طبقه بندی کنتاکتورها

‍ …………….🌿

📎 استاندارد و طبقه بندی کنتاکتور
و موارد استفاده

🔥 پیشنهاد ویژه فوق العاده کاربردی

♦️AC1

بار اهمی – بار غیراندکتیو یا با اندکتیویته ی ضعیف – گرمکن برقی با ضریب توان حدود cosΦ=۰/۹۵

♦️AC2

برای راه اندازی موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی، بدون ترمز جریان مخالف، جریان راه اندازی بستگی به مقاومت مدار روتور دارد.

♦️AC2′

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی با ترمز جریان مخالف

♦️AC3

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای – هنگام قطع جریان نامی از تیغه های کنتاکتور عبور میکند، تحمل جریان راه اندازی ۵ تا ۷ برابر جریان نامی

♦️AC4

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای -به کار بردن ترمز جریان مخالف تغییر جهت گردش الکتروموتور روتور قفسه ای – تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک

♦️AC11

کنتاکتور کمکی – کنتاکتور فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت (کوبل مغناطیسی) – استفاده فقط در مدار فرمان

🔹DC1

بار اهمی – بار غیراندکتیو یا با اندکتیویته ی ضعیف – گرمکن برقی

🔹DC2

راه اندازی موتور شنت – قطع کردن موتور هنگام کار

🔹DC3

برای راه اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک – مدار ترمز

🔹DC4

راه اندازی موتور سری – قطع موتور هنگام کار

🔹DC5

راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد، در فواصل زمانی اندک – تغییر جهت گردش موتور – مدار ترمز

🔹DC11

کنتاکتور کمکی – کنتاکتور فرمان – کوبل مغناطیسی

♻️ کانال آموزش برق مارگارین

@MargarinePower 💯

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

    اشتراک گزاری
    مطالب مرتبط:  ماشین الکتریکی چیست ؟ + دسته بندی کامل انواع ماشین های الکتریکی

    مطالب مرتبط

    0 Comments

    No Comment.